#40 Een stakeholderanalyse, maar dan net even anders.

In strategievorming is een stakeholderanalyse business as usual. Je brengt de betrokkenen (van een bepaalde casus of organisatie) in kaart en probeert hun belangen inzichtelijk te krijgen. De meeste lobbyisten maken hier bijvoorbeeld gebruik van. Maar ik houd me vooral bezig met het betrekken en mobiliseren van je achterban en dus gebruik ik de stakeholderanalyse…